• Откриване на учебната 2020 - 2021 година
  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ"- ГРАД ДУПНИЦА
  Откриване на учебната 2020 - 2021 година
 •                  Добре дошли при нас!
  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ
  Добре дошли при нас!
 • ОУ "ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ"-ГРАД ДУПНИЦА
  ОУ "ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ"-ГРАД ДУПНИЦА
Добре дошли в сайта на ОУ "Евлоги Георгиев"- град Дупница!

Добре дошли в сайта на ОУ "Евлоги Георгиев"- град Дупница!

 

ОУ ’’Евлоги Георгиев, гр.Дупница, има своя мисия, насочена към обучение на творчески, адаптивни и социално отговорни личности. Чрез навлизане на изкуството в живота на младото поколение, обучението по гражданско образование, както и въвеждането на информационно-комуникационните технологии, да се подпомогне социалната му реализация, приобщаването към националните и общочовешки ценности в демократичното общество. Стремежът на училището е да създаде условия за формиране на личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни да познават собствените си права и отговорности, като част от българското и европейското общество, уважаващи правата на другите, тяхната култура, език и религия.

      Амбициите на училищното ръководство са насочени към утвърждаване атмосфера на свободно мислене, свободна изява на личността, включваща и нейните отговорности, превръщане на училището в „Училище на щастието”.

 

АЗ ИСКАМ, АЗ МОГА, АЗ УСПЯВАМ

Проекти

Иновативно училище - Аз искам, аз мога, аз успявам